Szkoda całkowita z OC i z AC – podobieństwa i różnice

Szkoda całkowita

Oszacowanie przez ubezpieczyciela szkody całkowitej samochodu oznacza tyle, że naprawa pojazdu jest nieopłacalna. Warto jednak wiedzieć, że sprawa ta inaczej wygląda w przypadku chęci likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy, a inaczej jeżeli chcemy naprawić samochód z opłacanego przez nas samych ubezpieczenia AC. Szkoda całkowita zostanie orzeczona przez rzeczoznawcę po oględzinach i sporządzeniu przez niego specjalistycznego raportu z dokumentacją zdjęciową lub po analizie przez towarzystwo ubezpieczeniowe dokumentów przesłanych przez nas samych.

Orzeczenie szkody całkowitej z OC i z AC-różnice

Orzeczenie o szkodzie całkowitej z OC sprawcy ma miejsce w sytuacji, w której towarzystwo ubezpieczeniowe oceniło, że koszt naprawy auta przekracza 100% jego wartości. Inaczej sytuacja wygląda w sytuacji kiedy to my spowodowaliśmy szkodę i mamy wykupione ubezpieczenie autocasco. Wówczas ubezpieczyciel oceni szkodę jako całkowitą jeżeli koszt naprawy auta wynosi powyżej 70% jego wartości rynkowej.

Szkoda całkowita-praktyczny przykład

Jeżeli nasz samochód jest wart 100 000 zł i doszło do zdarzenia drogowego, w którym ubezpieczyciel orzekł, że naprawa wyniesie 70 000 zł

  • z naszej winy-chcemy zlikwidować szkodę z wykupionego przez nas ubezpieczenia AC-ubezpieczyciel orzeknie o szkodzie całkowitej jeżeli koszt naprawy naszego pojazdy wyniesie minimum 70 000 zł i nie naprawi naszego auta,
  • z winy użytkownika innego pojazdu-chcemy uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy – ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie w wysokości 70 000 zł lub skieruje do naprawy pojazdu (według preferencji poszkodowanego uczestnika zdarzenia drogowego)

Co się dzieje po stwierdzeniu szkody całkowitej?


Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe stwierdziło szkodę całkowitą, otrzymamy odszkodowanie. Jak wyliczana jest jego wartość? To kwota rynkowa auta z dnia, w którym powstała szkoda zmniejszona o kwotę wraku. Wyceny wraku dokonują eksperci. Jeżeli wrak samochód z przykładu powyżej zostanie wyceniony na 30 000 zł, otrzymamy 70 000 zł odszkodowania. Metoda dyferencyjna stosowania jest zarówno w przypadku wypłaty odszkodowania z AC, jak i z OC. Jeżeli ubezpieczyciel zabierze wrak, otrzymamy 100% wartości naszego uszkodzonego samochodu.

Warto podkreślić, że jeżeli wrak został u nas, możemy go naprawić, ale najpierw powinniśmy ocenić czy aby na pewno jest to opłacalne, a następnie musi zostać dopuszczony do ruchu drogowego, a więc musi przejść pozytywnie przegląd techniczny.