Co to jest szkoda całkowita?

Szkoda całkowita

Jeżeli pod uwagę weźmiemy ubezpieczenie AC, to szkoda całkowita (https://superpolisa.pl/faq/szkoda-calkowita-jak-jest-liczona-wysokosc-odszkodowania/) występuje wtedy, gdy całkowity koszt naprawy pojazdu przewyższa ceną samochodu określoną w umowie. Warto wiedzieć, że może to być zróżnicowane, bo jest to silnie uzależnione od danego ubezpieczyciela, lecz przyjęło się na ogół regułę, że zazwyczaj wynosi 70% wartości pojazdu na dzień szkody. W przypadku, kiedy nasz ten temat zainteresował i chcemy się dowiedzieć wszelakich informacji, na temat kwalifikacji szkód całkowitych to są one zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Szkoda całkowita w ubezpieczeniu OC

W tej sytuacji w ubezpieczeniu OC szkoda całkowita występuje w innych okolicznościach niż ubezpieczeniu AC. Ze szkodą całkowitą mamy do czynienia, kiedy przywrócenie pojazdu to stanu przed zdarzeniem jest niemożliwe albo gdyby wystąpiła sytuacja, w której osoba zobowiązana do pokrycia kosztów naprawy sprawia jej to trudności lub nie ma do dyspozycji takiej kwoty. W praktyce wszystko zależy od właściciela pojazdu, ponieważ jeśli cena naprawy nie przekracza  ok. 100% wartości pojazdu na dzień szkody, to można zdecydować czy szkoda ma zostać zakwalifikowana, jako częściową bądź całkowita. Natomiast, gdy niemożliwe jest naprawa pojazdu do staniu przed szkodą lub naprawa przekracza ok. 100% wartości, wówczas to ubezpieczyciel podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu szkody, jako całkowitej. O naprawie decyduje osoba poszkodowana, do wyboru ma przywrócenie do poprzedniego stanu w przypadku szkody częściowej albo zapłacenie adekwatnej sumy pieniężnej tę rozwiązanie spotkamy, kiedy wystąpi szkoda całkowita.

W jaki sposób jest ustalana wysokość odszkodowania w przypadku ubezpieczenie OC i AC

Kiedy dojdzie do szkody całkowitej, to ubezpieczyciel bierze pod lupę dwie wartości:

  • Pierwszą z nich jest cena pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień szkody,
  • Drugim jest kwota pozostałości po pojeździe (wrak),

Wypłacone odszkodowanie jest obliczane poprzez różnicę pomiędzy pierwszą wartością a drugą. Resztki samochodu są w pełnie pozostawione właścicielowi i może on z nimi, zrobić co chce. Zazwyczaj naprawa pojazdu jest nie możliwa, więc dobrym rozwiązaniem jest po prostu sprzedanie go na części. Warto podkreślić, iż wielu ubezpieczycieli oferuje przy sprzedaży resztek samochodu. Oczywiście jest to znaczące ułatwienie dla osoby poszkodowanej, bo nie jest zmuszony zajmowania się tym samodzielnie. W sytuacji, gdy wrak nie jest nic wart, wówczas odszkodowanie będzie wynosiło dokładnie tyle samo ile pierwszy cena pojazdu przed szkodą.