Co to jest szkoda całkowita?

Jeżeli pod uwagę weźmiemy ubezpieczenie AC, to szkoda całkowita (https://superpolisa.pl/faq/szkoda-calkowita-jak-jest-liczona-wysokosc-odszkodowania/) występuje wtedy, gdy całkowity koszt naprawy pojazdu przewyższa ceną samochodu określoną w umowie. Warto wiedzieć, że może to być zróżnicowane, bo jest to silnie uzależnione od danego ubezpieczyciela, lecz przyjęło się na ogół regułę, że zazwyczaj wynosi 70% wartości pojazdu na dzień szkody. W przypadku, kiedy nasz ten temat zainteresował i chcemy się dowiedzieć wszelakich informacji, na temat kwalifikacji szkód całkowitych to są one zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Szkoda całkowita w ubezpieczeniu OC

W tej sytuacji w ubezpieczeniu OC szkoda całkowita występuje w innych okolicznościach niż ubezpieczeniu AC. Ze szkodą całkowitą mamy do czynienia, kiedy przywrócenie pojazdu to stanu przed zdarzeniem jest niemożliwe albo gdyby wystąpiła sytuacja, w której osoba zobowiązana do pokrycia kosztów naprawy sprawia jej to trudności lub nie ma do dyspozycji takiej kwoty. W praktyce wszystko zależy od właściciela pojazdu, ponieważ jeśli cena naprawy nie przekracza  ok. 100% wartości pojazdu na dzień szkody, to można zdecydować czy szkoda ma zostać zakwalifikowana, jako częściową bądź całkowita. Natomiast, gdy niemożliwe jest naprawa pojazdu do staniu przed szkodą lub naprawa przekracza ok. 100% wartości, wówczas to ubezpieczyciel podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu szkody, jako całkowitej. O naprawie decyduje osoba poszkodowana, do wyboru ma przywrócenie do poprzedniego stanu w przypadku szkody częściowej albo zapłacenie adekwatnej sumy pieniężnej tę rozwiązanie spotkamy, kiedy wystąpi szkoda całkowita.

W jaki sposób jest ustalana wysokość odszkodowania w przypadku ubezpieczenie OC i AC

Kiedy dojdzie do szkody całkowitej, to ubezpieczyciel bierze pod lupę dwie wartości:

  • Pierwszą z nich jest cena pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień szkody,
  • Drugim jest kwota pozostałości po pojeździe (wrak),

Wypłacone odszkodowanie jest obliczane poprzez różnicę pomiędzy pierwszą wartością a drugą. Resztki samochodu są w pełnie pozostawione właścicielowi i może on z nimi, zrobić co chce. Zazwyczaj naprawa pojazdu jest nie możliwa, więc dobrym rozwiązaniem jest po prostu sprzedanie go na części. Warto podkreślić, iż wielu ubezpieczycieli oferuje przy sprzedaży resztek samochodu. Oczywiście jest to znaczące ułatwienie dla osoby poszkodowanej, bo nie jest zmuszony zajmowania się tym samodzielnie. W sytuacji, gdy wrak nie jest nic wart, wówczas odszkodowanie będzie wynosiło dokładnie tyle samo ile pierwszy cena pojazdu przed szkodą.

Szkoda całkowita z OC i z AC – podobieństwa i różnice

Oszacowanie przez ubezpieczyciela szkody całkowitej samochodu oznacza tyle, że naprawa pojazdu jest nieopłacalna. Warto jednak wiedzieć, że sprawa ta inaczej wygląda w przypadku chęci likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy, a inaczej jeżeli chcemy naprawić samochód z opłacanego przez nas samych ubezpieczenia AC. Szkoda całkowita zostanie orzeczona przez rzeczoznawcę po oględzinach i sporządzeniu przez niego specjalistycznego raportu z dokumentacją zdjęciową lub po analizie przez towarzystwo ubezpieczeniowe dokumentów przesłanych przez nas samych.

Orzeczenie szkody całkowitej z OC i z AC-różnice

Orzeczenie o szkodzie całkowitej z OC sprawcy ma miejsce w sytuacji, w której towarzystwo ubezpieczeniowe oceniło, że koszt naprawy auta przekracza 100% jego wartości. Inaczej sytuacja wygląda w sytuacji kiedy to my spowodowaliśmy szkodę i mamy wykupione ubezpieczenie autocasco. Wówczas ubezpieczyciel oceni szkodę jako całkowitą jeżeli koszt naprawy auta wynosi powyżej 70% jego wartości rynkowej.

Szkoda całkowita-praktyczny przykład

Jeżeli nasz samochód jest wart 100 000 zł i doszło do zdarzenia drogowego, w którym ubezpieczyciel orzekł, że naprawa wyniesie 70 000 zł

  • z naszej winy-chcemy zlikwidować szkodę z wykupionego przez nas ubezpieczenia AC-ubezpieczyciel orzeknie o szkodzie całkowitej jeżeli koszt naprawy naszego pojazdy wyniesie minimum 70 000 zł i nie naprawi naszego auta,
  • z winy użytkownika innego pojazdu-chcemy uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy – ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie w wysokości 70 000 zł lub skieruje do naprawy pojazdu (według preferencji poszkodowanego uczestnika zdarzenia drogowego)

Co się dzieje po stwierdzeniu szkody całkowitej?


Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe stwierdziło szkodę całkowitą, otrzymamy odszkodowanie. Jak wyliczana jest jego wartość? To kwota rynkowa auta z dnia, w którym powstała szkoda zmniejszona o kwotę wraku. Wyceny wraku dokonują eksperci. Jeżeli wrak samochód z przykładu powyżej zostanie wyceniony na 30 000 zł, otrzymamy 70 000 zł odszkodowania. Metoda dyferencyjna stosowania jest zarówno w przypadku wypłaty odszkodowania z AC, jak i z OC. Jeżeli ubezpieczyciel zabierze wrak, otrzymamy 100% wartości naszego uszkodzonego samochodu.

Warto podkreślić, że jeżeli wrak został u nas, możemy go naprawić, ale najpierw powinniśmy ocenić czy aby na pewno jest to opłacalne, a następnie musi zostać dopuszczony do ruchu drogowego, a więc musi przejść pozytywnie przegląd techniczny.

Jak sobie poradzić ze szkodą całkowitą?

Decyzja o szkodzie całkowitej jest podjęta w czasie uznania poprzez Ubezpieczyciela nieopłacalności naprawy samochodu. W takiej sytuacji pokrzywdzony dostaje zadośćuczynienie z OC sprawcy, które stanowi rozbieżność między ceną pojazdu sprzed szkody natomiast ceną tzw. reszty, więc wraku samochodu. W praktyce niezwykle wielokrotnie się zdarza, iż decyzje wydawane poprzez Ubezpieczyciela są niekorzystne, odchodzą w znacznym stopniu od wskazań sądów, doprowadzają do obniżenia ceny samochodu oraz przecenienia wydatków naprawy. Czym wyróżnia się SuperPolisa – szkoda całkowita i kiedy jest stwierdzana?

Kiedy szkoda jest całkowita?

W czasie, kiedy posiadacz samochodu w znaczący sposób zniszczy własny pojazd, powinien natychmiast skontaktować się ze stowarzyszeniem ubezpieczeniowym, które wystawiło mu polisę autocasco. Po zgłoszeniu straty ubezpieczyciel wyznaczy własnego specjalistę do analizy rozległości powstałych zniszczeń po zdarzeniu drogowym. Taki specjalista sprawdza stan mechaniczny auta oraz na tejże bazie tworzy zestawienie niezbędnych napraw.

Szkoda całkowita przy ubezpieczeniu OC

Posiadacz pojazdu, którego auto zostało zniszczone w wypadku z winy odmiennego kierowcy, który miał jedynie zapłacone ubezpieczenie OC, ma prawo domagać się kompensacji szkody. Zgodnie z prawem, pokrzywdzony ma prawo doboru rodzaju naprawy szkody. Może zażądać doprowadzenia samochodu do stanu poprzedniego, czy nakazać zapłaty stosownej kwoty pieniężnej.

Szkoda całkowita z AC – co dalej?

Wbrew logice szkoda całkowita w wypadku AC, nie jest tak samo widziana, jak przy ubezpieczeniu obowiązkowym OC oraz nie wynosi także, jak powinna sugerować to nazwa, pełnych 100% zniszczeń. Pochodzi to z faktu, że OC oznaczają dane akty prawne oraz choćby jeżeli ubezpieczyciel oceni, iż zniszczenia są za duże, natomiast ich naprawa przewyższa cenę rynkową samochodu, to ubezpieczony ma prawo przed sądem domagać się zmiany decyzji oraz naprawy samochodu. W wypadku AC o szkodzie całkowitej stanowi sam ubezpieczyciel.

Oddawanie wraku do kasacji

Kasacji samochodu może wykonać jedynie uprawniona stacja demontażu samochodów. Listę takich stacji odnajdziesz na stronie internetowej własnego urzędu komunikacyjnego. Kiedy dasz uszkodzony pojazd do kasacji, rozliczenie szkody od ubezpieczyciela uzyskasz dopiero po przedstawieniu rachunku za usługę ze stacji demontażowej. Po kasacji pojazdu masz prawo do jego wyrejestrowania. Za niewykorzystany czas ochrony ubezpieczeniowej przypada ci zwrot części stawki!